Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Via onderstaande link is mijn privacyreglement te downloaden. In dit reglement wordt de behandeling en bescherming van persoonsgegevens beschreven.

Privacyreglement Paul Westmeijer Interim & Advies